Strada Egalităţii nr. 24, Piteşti, Argeş

0248 211249, 0248 288500

biroticagroup@biroticagroup.ro

Cand trebuie sa iti schimbi casa de marcat

Publicat la 02.03.2016

54673

Atentie! Incepand cu 1 octombrie 2016, Comisia autorizeaza numai distribuitori pentru noile case de marcat.

Registrul National de evidenta a caselor de marcat se intocmeste la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si va fi operational pana la data de 30 iunie 2016.

Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile ai completarile ulterioare, se vor modifica in mod corespunzător pana la data de 30 iunie 2016.

Procedura de avizare tehnica a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului pentru societatea informationala, pana la 30 iunie 2016

Avizul tehnic favorabil pentru noile case de marcat se elibereaza de catre institutia publica/institutia de drept public, desemnata prin ordin al ministrului pentru societatea informationala, incepand cu 31 iulie 2016.

Avizele privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizati isi mentin valabilitatea pana la data expirarii, dar nu mai tarziu de data de 1 ianuarie 2017.

In acest moment, pentru eliberarea avizului tehnic pentru aparatele de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, a fost desemnat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica.

Atentie! De la 1 ianuarie 2017, se interzice comercializarea vechilor case de marcat.

Dotarea cu noile case de marcat – termene limita:

  • 1 aprilie 2017, operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili
  • 1 iulie 2017, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii
  • 1 noiembrie 2017, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici

Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale se aproba prin ordin al Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pana la data de 1 februarie 2018.

Ce facem cu vechile case de marcat?

Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot comercializa aparatele scoase din uz către distribuitori autorizaţi sau către operatori economici care sunt direct implicaţi în colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea şi eliminarea nepoluantă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, cu condiţia păstrării şi arhivării memoriilor fiscale pe perioada prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2015, pentru modificarea OUG 28/1999, in vigoare de la 11.12.2015)

Aveti atasat un Calendar al termenelor limita specificate de OG 57/2015